OCHRANA PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM

OŠETŘENÍ VAŠICH PROSTOR PLOŠNOU DEZINFEKCÍ AEROSOLEM                                                                                                                                Preventivní ochrana povrchů a společných prostor kanceláří, zdravotnických zařízení, školních zařízení, obchodních prostorů, hal, stravovacích provozů .........                                                                                                                                                                   POMÁHÁME VYTVOŘIT BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ                                                                                                   ☏ +420 732 720 802                     

DEZINFEKCE AEROSOLEM

OŠETŘENÍ PLOCH A PROSTOR POLYMEROVÝM DEZINFEKČNÍM PŘÍPRAVKEM

 

Dezinfikované prostředí výrazně snižuje riziko šíření virů, bakterií a plísní ve všech prostorách. V několika hodinách provedeme preventivní aplikaci neagresivního prostředku ve formě studené aerosolové mlhy s účinnou dezinfekční, nechlorovou látkou. Již po 20 až 30 minutách působení studeného aerosolu s dezinfekční látkou, je možné prostory opět využívat.. Nejde pouze o prevenci k současné pandemii COVID-19, prostorová dezinfekce všeobecně snižuje riziko šíření virů a baktérií i během jiných epidemií, například klasická chřipka. Proto je vhodné ji provádět opakovaně.VIRY BEZ ŠANCE NA PŘEŽITÍ


Při aplikaci dochází k pokrytí povrchu bezchlórovým, neagresivním přípravkem ve formě studeného aerosolu fogováním (tvořením mlhy). Výhodou aplikace je, že není náročná na čas. Povrch ošetřený těmito dezinfekčními přípravky vykazuje výrazné snížení rizika přenosu a šíření virů, bakterií i plísní. 

technik naší společnosti při dezinfekčním zásahu 


APLIKACE POLYMEROVOU DEZINFEKCÍ 


  Vhodná pro :
  • zdravotnická zařízení, sociální ústavy, domovy seniorů  
  • úřady, kina, divadla, muzea a jiné instituce 
  • školy, školky a další školní zařízení
  • hromadnou dopravu, letištní haly 
  • velká obchodní střediska, fitcentra, tělocvičny
  • veřejné stravování, hotely, průmyslové podniky
  • rodinné a bytové domy  


INFORMACE O POUŽÍVANÝCH POLYMEROVÝCH PŘÍPRAVCÍCH


V případě vážného zájmu o naše služby, Vám bude zaslán        technický a bezpečnostní list použitého přípravku. Přípravky          jsou šetrné k životnímu prostředí, neohrožují bezpečnost            člověka, zvířat, rostlin, nedráždí oči ani sliznice, nezpůsobují      alergické reakce, nepoškozují žádné materiály a jsou            nekorozivní. Všechny námí požívané dezinfeční přípravky                jsou schváleny k používání v České republice

Společnost Čistoty Dotek s.r.o. - člen Sdružení pracovníků dezinsekce, dezinfekce, deratizace ČR a evropské konfederace CEPA - Confederation of European Pest Contro