PROČ DEZINFIKOVAT


OMEZUJE NÁS COVID-19

Náš současný život je v ovlivněn vývojem aktuálního dění ve spojení s celosvětovou pandemií. Šíření koronaviru COVID-19 nás omezuje nejen při výkonávání pracovních povinností, školních aktivit, ale omezuje i náš běžný společenský život. Všichni se musíme vyrovnat s dočasnou ztrátou osobní volnosti a komfortu, někdy dokonce s finanční ztrátou nebo omezením profesního růstu. Víc než kdy jindy musíme respektovat zásadní kroky k ochraně sebe i svého okolí. Přispět může každý z nás dodržováním nařízení hygieniků a vlády v omezení činností na veřejnosti, nošení roušek a zvýšeným důrazem na úroveň hygieny.


JAK SE BRÁNIT NÁKAZE

V současné době se většina z nás pohybuje v relativně izolovaném prostředí a není na škodu zaměřit větší pozornost i na běžný úklid a částečně změnit některé naše návyky. V tomto nám mohou pomoci úklidové, běžně dostupné, čistící prostředky určené k likvidaci těchto virů, které zamezují šíření choroboplodných zárodků, virů, bakterií nebo plísní. Častěji bychom měli zejména čistit plochy, u kterých dochází k častému kontaktu plocha/ruce. Některé viry vykazují poměrně dlouhou životnost na většině površích a k přenosu nákazy může dojít dotykem s infikovaným předmětem či plochou. Je potřeba dbát na zvýšenou čistotu předmětů, klik a jejich okolí, vypínačů světel, ploch ap. Nesmíme zapomínat na madla u schodiště, výtahy ale ani třeba na ucha kabelek, nákupní tašky, klíče. Nutností je pravidelně otírat pracovní stoly, mobilní telefony, tablety, klávesnice a povrchy počítačů. Někdy i přes veškerou snahu nejsme schopni svépomocí dezinfikovat všechna místa, předměty, plochy a vytvořit bezpečné prostředí běžnými čistícími prostředky. V tomto případě doporučujeme požádat o pomoc s dezinfekci specializovanou firmu, která je vybavená profesionálním dezinfekčním zařízením schopným pokrýt dezinfekcí každý kout a štěrbinu.

JAK ZAJISTIT BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ 

Pokud chcete zajistit bezpečné prostředí pro sebe, své blízké či své zaměstnance a efektivně předejít možné nákaze, pak je vhodné nechat provést celoplošnou - prostorovou dezinfekci specializovanou firmou. Profesionální dezinfekce se doporučeje u všech veřejných prostor, jako jsou úřady, obchody, školy, zdravotnická zařízení, stravovací zařízení, kanceláře, haly ......., tedy prostory s velkou frekvencí pohybu osob. Plošná a prostorová dezinfekce je  možná i v soukromých domech, gárážích, autech či bytech. 


JAK DOSÁHNOUT CELOPLOŠNÉ DEZINFEKCE 

K dosažení celoplošné a prostorové dezinfekce je nutno použít profesionální zařízení. Naše společnost používá několik typů značkových, profesionálních, dezinfekčních zařízení. Dezinfekci rizikových míst provádíme aplikací aerosolu např. několika ULV generátory značky IGEBA a atomizací dezinfekčích přípravků dezinfekčním zařízením FIMAP KSANEX. Používáme virucidní dezinfekční přípravky se širokým spektrem účinku. Přípravky jsou šetrné k životnímu prostředí, neohrožují bezpečnost člověka, zvířat, rostlin, nedráždí oči ani sliznice, nezpůsobují alergické reakce, nepoškozují žádné materiály a jsou nekorozivní. Všechny námi požívané dezinfekční přípravky jsou schváleny k používání v České republice.


APLIKACÍ AEROSOLU SE DOSTANE DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK DO KAŽDÉHO KOUTU A ŠTĚRBINY

ULV generátor aplikuje jemný mlhový opar ionizovaného dezinfekčního přípravku do vzduchu. Elektricky nabité ionty zcela vyplní prostor a tím se dostanou do každého rohu a štěrbiny. Tento systém garantuje rovnoměrné rozdělení částic dezinfekčního přípravku na všech površích v prostoru, od klik dveří po klávesnice počítačů. Je to ideální řešení pro kompletnější dezinfekci. Používaný dezinfekční přípravek na bázi polymerů poskytuje dezinfekci vzduchu a prostor s prodlouženou účinnosti až na 3 týdny

ATOMIZACE DEZINFEKČNÍCH PŘÍPRAVKŮ ZAŘÍZENÍM FIMAP KSANEX

Dezinfekční přístroj FIMAP KSANEX je jeden z řady profesionálních dezinfekčních strojů FIMAP, které zvyšují úroveň hygieny v jakémkoliv prostředí. Stroj je vybaven autonomním vzduchovým kompresorem a speciální dávkovací pistolí, v které se míchá vzduch s dezinfekčním přípravkem a následně se rovnoměrně rozptyluje do požadovaných prostorů tak, aby se zaručil dlouhodobý a rovnoměrný efekt dezinfekčního přípravku.  Prostřednictvím velice malých částic o velikosti 8 mikronů (pro ilustraci cigaretový kouř má přibližně 3 mikrony) dezinfikuje potřebné plochy a prostory. Při takovém způsobu dezinfekce se dezinfekční prostředek dostane i do těch nejmenších štěrbin. Nízký tlak, který se používá pro atomizaci, zabraňuje mechanickému poškození, ke kterému může dojít při prudkých proudech stlačeného vzduchu. Je vhodný pro dezinfekci kanceláří, škol, jídelen, restaurací, obchodů, kin, sálů, dopravních prostředků atd.  Díky konstrukci zařízení s ním lze dezinfikovat také klimatizační systémy a to i během jejich provozu. 

Společnost Čistoty Dotek s.r.o. - člen Sdružení pracovníků dezinsekce, dezinfekce, deratizace ČR a evropské konfederace CEPA - Confederation of European Pest Contro